Emisja akcji spółki Plantwear

Witaj na stronie zakupu akcji Plantwear

Parametry emisji

207 007

dostępnych akcji

6,60 PLN

cena za akcję

18 dni

do końca

Niniejsza emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect i uzyskania statusu spółki publicznej. Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 7 ust. 8a ww. ustawy dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Złóż zapis i kup akcje

Określ ilość akcji lub kwotę inwestycji

Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Wybierz ilośc akcji z przedziału 15 - 207007.

Spółka dostarczy bonusy w terminie miesiąca od dnia przydziału akcji


Podaj swoje dane

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji emisji i dematerializacji akcji (zapisania akcji na rachunkach). Przekazywane będą wyłącznie do sądu rejestrującego emisję oraz do domu/domów maklerskich, w celu obsługi procesu związanego z wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect. Ich podanie jest niezbędne, ponieważ wymagają tego przepisy prawa.
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Dozwolone są tylko znaki z alfabetu [a-żA-Ż].
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Dozwolone są tylko znaki z alfabetu [a-żA-Ż].
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Ta wartość nie jest prawidłowym adresem email.
Błąd To nie jest poprawny numer telefonu.
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta.
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Wpisz prawidłowy format kodu pocztowego XX-XXX.
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta.
Błąd Ta wartość nie powinna być pusta. Błąd Nieprawidłowy PESEL.

Dokonując zakupu akcji nie ponosisz żadnych opłat ani prowizji.

W momencie składania zapisu nie musisz podawać ani posiadać rachunku maklerskiego. Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: emisja@plantwear.pl - pomożemy.

Błąd Musisz wyrazić zgodę by przejść dalej.
Błąd Musisz wyrazić zgodę by przejść dalej.
Błąd Musisz wyrazić zgodę by przejść dalej.
* pola obowiązkowe